Работете со екран на допир – интерфејсот е лесно прилагодлив на Вашата работна околина.
ПОВЕЌЕ
Можност за креирање на нарачки преку APPLE уред и забрзување на работата на келнерот.
ПОВЕЌЕ
Дигитален маркер, замена за маркерот со хартија. Забрзување на работата во кујна и шанк.
ПОВЕЌЕ
Комплетна дигитализација на менито во објектот, со можност за нарачка и повикување келнер.
ПОВЕЌЕ
Потполна автоматизација на магацинско и материјално работење, креирање на лагер листи, приемници итн.
ПОВЕЌЕ
Менаџерски модул за вршење контрола, систематика и извештаи за процесот на продажбата.
ПОВЕЌЕ
Планирање, мониторинг и статистика на работното време на сите вработени во компанијата.
ПОВЕЌЕ
Комплетно интегрирано решение за секаков тип на клуб, работни и попуст картички.
ПОВЕЌЕ
Софтверски модул за работа со достава и следење на сите нарачки направени по телефон.
ПОВЕЌЕ

МОДУЛИ И МОЖНОСТИ

е модерен, клиент-сервер програм за ресторани, кои имаат различни начини на услужување. Како моќен инструмент кој дава сеопфатна контрола на производството, продавањето и наплаќањето, совршен е и како асистент на сопствениците и менаџерите.

ПОДОБРЕТЕ ЈА ЕФИКАСНОСТА

И ВОВЕДЕТЕ АВТОМАТСКО И ОПТИМАЛНО УПРАВУВАЊЕ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ОВА СЕ САМО МАЛ ДЕЛ ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ