RIVER SOFT на своите клиенти, им нуди широка палета на хардвер за наједнставна работа на R-Keeper софтерскиот пакет.  Сите наши производи доаѓаат со соодветена хардверска гаранција од приозводителот, a воедно нудиме  и замена на оригинални резервни делови.

Со користење на нашите предлози за хардверски уреди, ви се олеснува работата во објектот и е во склад со целиот систем.