Rkeeper

e светски стандард на професионална автоматизација во угостителството: ресторани, кафулиња, барови и други објекти. Софтверското решение се поврзува мрежно во самостоен режим на работа. Ова е безбеден софтверски производ, кој Ви овозможува да го олесните ресторантскиот бизнис. Rkeeper може да биде прилагоден во секаков вид на угостителски објекти, без разлика каде се наоѓаат – локално, регионално или глобално. Оперативноста и независноста во работата на персоналот, можат да се следат и анализираат преку системот за управување со информации.

 • КАСА

  Работете со екран на допир – интерфејсот е лесно прилагодлив на Вашата работна околина

  Повеќе …

 • МОБИЛЕН КЕЛНЕР

  Можност за креирање на нарачки преку APPLE уред и забрзување на работата на келнерот

  Повеќе …

 • KDS

  Дигитален маркер,замена за маркерот со хартија. Забрзување на работата во кујна и шанк

  Повеќе …

 • RK-ORDER

  Комплетна дигитализација на менито во објектот, со можност за нарачка и повикување келнер

  Повеќе …

 • МАГАЦИН

  Потполна автоматизација на магацинско и материјално работење, креирање на лагер листи, приемници итн.

  Повеќе …

 • МЕНАЏЕР

  Менаџерски модул за вршење контрола, систематика и извештаи за процесот на продажбата

  Повеќе …

 • РАБОТНО ВРЕМЕ

  Планирање, мониторинг и статистика на работното време на сите вработени во компанијата

  Повеќе …

 • ЧЛЕНСКИ И ВИП КАРТИЧКИ

  Комплетно интегрирано решение за секаков тип на клуб, работни и попуст картички

  Повеќе …

 • ДОСТАВА

  Софтверски модул за работа со достава и следење на сите нарачки направени по телефон

  Повеќе …